Meedenken

Zoekt u een luisterend oor en een goed gesprek?

Als mantelzorger draagt u de dagelijkse zorg voor uw naaste. Dat kan soms teveel zijn, en dan helpt het als u uw gedachten en emoties bij iemand kwijt kunt. Als vraagbaak en vertrouwenspersoon bieden wij graag een luisterend oor. Doordat wij met alle aspecten van mantelzorg in aanraking komen, weten wij wat u doormaakt. Al pratende ontdekken we wellicht nieuwe invalshoeken, of een richting die u kunt volgen, zowel voor uzelf als voor uw naaste. We inventariseren wat moet gebeuren en maken afspraken over wie wat oppakt. Deze coachende rol vervullen wij graag om u te versterken in uw belangrijke rol als mantelzorger en om ervoor te zorgen dat uw situatie leefbaar en hanteerbaar blijft.

Onze andere diensten zijn

Informeren

Het zorgstelsel is Nederland is erg ingewikkeld. Wij hebben zicht op alle regelingen en mogelijkheden en vertellen u er graag meer over.

Regelen

Wilt u zorg aanvragen, maar weet u niet hoe? Wij nemen de papierwinkel op ons en zorgen dat alles goed en praktisch geregeld wordt.

Als mantelzorger komt er veel op u af. Wij informeren, regelen en denken met u mee.

Wanneer iemand (chronisch) ziek is, neemt een naaste vaak de zorg op zich. Deze mantelzorg wordt bijna als vanzelfsprekend ervaren, maar kan best heel ingrijpend zijn. Goede ondersteuning helpt u om deze zorgtaken goed in te vullen en vol te houden. Wij maken u wegwijs in het zorglandschap, kunnen u taken uit handen nemen en zorgen samen met u voor een passende oplossing.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Aanvragen van huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer
  • Aanvragen van een indicatie bij het CIZ (Centrum voor indicatiestelling Zorg)
  • Aanvragen en inrichten van een PGB (Persoonsgebonden Budget)
  • Invullen van diverse formulieren, opstellen van brieven en bezwaarschriften
  • Regelen van begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf (respijtzorg)
  • Informatie en hulp bij financiële regelingen
  • Alle vragen die u verder heeft omtrent uw (mantel)zorgsituatie