Informeren

Weet u welke mogelijkheden er zijn?

Het zorgstelsel in Nederland is erg complex en versnipperd. Er zijn verschillende wetten van toepassing, met allemaal hun eigen regelingen en financieringen. Ondersteuning is doorgaans wel beschikbaar, maar niet altijd gemakkelijk te vinden. Dat kan een probleem zijn, wanneer u hulp zoekt bij de zorg voor een zieke partner of een naast familielid. Als mantelzorgmakelaar brengen wij het zorglandschap voor u in kaart. We geven u actuele, praktische informatie, zodat u een afgewogen keuze kunt maken. Als u goed op de hoogte bent van de passende mogelijkheden voor uw situatie, weet u ook op welk vangnet u kunt terugvallen. Dat is een geruststellende gedachte, voor nu en straks.

Onze andere diensten zijn

Regelen

Wilt u zorg aanvragen, maar weet u niet hoe? Wij nemen de papierwinkel op ons en zorgen dat alles goed en praktisch geregeld wordt.

Meedenken

Mantelzorg kan een zware last zijn, maar u kunt de zorg delen. Wij denken mee over hoe het anders kan en bieden een luisterend oor.

Als mantelzorger komt er veel op u af. Wij informeren, regelen en denken met u mee.

Wanneer iemand (chronisch) ziek is, neemt een naaste vaak de zorg op zich. Deze mantelzorg wordt bijna als vanzelfsprekend ervaren, maar kan best heel ingrijpend zijn. Goede ondersteuning helpt u om deze zorgtaken goed in te vullen en vol te houden. Wij maken u wegwijs in het zorglandschap, kunnen u taken uit handen nemen en zorgen samen met u voor een passende oplossing.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Aanvragen van huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer
  • Aanvragen van een indicatie bij het CIZ (Centrum voor indicatiestelling Zorg)
  • Aanvragen en inrichten van een PGB (Persoonsgebonden Budget)
  • Invullen van diverse formulieren, opstellen van brieven en bezwaarschriften
  • Regelen van begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf (respijtzorg)
  • Informatie en hulp bij financiële regelingen
  • Alle vragen die u verder heeft omtrent uw (mantel)zorgsituatie